El Llapis Solidari és un projecte social del Gra de Blat ONG que té com objectiu proveir material escolar als nens i nenes més vulnerables del barri de Sants-Montjuïc.

La finalitat de El llapis Solidari és que els infants en risc d’exclusió social puguin fer les activitats de classe i els deures en igualtat de condicions i així evitar processos de segregació per motius socioeconòmics.

Obtenim el material escolar de donacions particulars, ja sigui en forma de donació econòmica o directament amb el material. En aquest darrer cas, demanem que sigui nou o que estigui en perfectes condicions.

Al llarg de lany fem el recapte i compra del material escolar. L’entrega es realitza als pares abans de començar el curs escolar el mes de setembre de cada any.

Si durant el curs es presenta una situació d’especial vulnerabilitat per a un alumne, també es realitza el recapte i l’entrega, prèvia avaluació dels serveis socials del barri i/o entitats col·laboradores.

El projecte es duu a terme per voluntaris solidaris, que cooperen en les diferents tasques d’organització i distribució.

Material escolar necessari: motxilles, llibretes, carpetes, estotjos, llapis, bolígrafs, maquinetes, regles… i en general, tot aquell material necessari per al desenvolupament i l’aprenentatge dels nens, nenes i adolescents.