El Gra de Blat té la forma jurídica d’Organització No Governamental (ONG) és a dir, és una organització dotada de personalitat jurídica privada que es caracteritza per perseguir, sense afany de lucre, fins d’interès general a favor d’un col·lectiu genèric, en aquest cas, persones i famílies en situació de pobresa i exclusió social.

El Gra de Blat som una entitat de voluntariat, així doncs, l’equip del Gra de Blat està format majoritàriament per voluntaris no assalariats. Alguns d’aquests voluntaris realitzen la seva tasca des del naixement de l’entitat, mentre que hi ha altres que ho fan des de fa uns anys o des de fa ben poc.

L’equip tècnic és el màxim òrgan de responsabilitat del Gra de Blat. Està format per persones de diferents àmbits professionals que vetllen perquè totes les actuacions segueixin la missió, la visió i els valors de l’entitat. L’equip tècnic està format per:

Joan Maria A. Avellana – President gerent

Sarepta N. i Sales – Secretaria executiva i coordinadora de projectes

Carla A. Saavedra -Administració i comptabilitat

Sara J. Arcas – Vocal i sensibilització