El Servei de distribució d’aliments té com objectiu ajudar a les persones que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats d’alimentació. Aquesta tasca la realitzem amb una gestió eficient dels recursos i per mitjà de criteris nutricionals equilibrats que ens serveixen per a confeccionar els lots d’aliments.

Podem afirmar que aquest servei està definit en quatre àrees diferenciades:

1

Rebre els productes alimentaris al magatzem del Gra de Blat ONG

2

Emmagatzemar i mantenir els aliments en condicions òptimes

3

Entregar els aliments a les persones i famílies corresponents

4

Valoració de les necessitats de les persones beneficiàries i derivació a entitats/serveis