Els nostres valors i objectius

Treball individualitzat a partir de les necessitats, les demandes i les capacitats de la persona.

Voluntarietat i treball en equip.

La dignitat, l’autonomia personal i el respecte.


La nostra acció

SENSIBILITZAR els ciutadans respecte als problemes de la pobresa al nostre entorn.

DENUNCIAR situacions injustes i aportar propostes de solució a les administracions i a la societat civil.

ASSEGURAR l’accés de productes de primera necessitat, coordinant accions integrals que facilitin la millora de la situació alimentària, nutricional, d’higiène i vestimenta.

TREBALLAR la interculturalitat i fomentar la participació de les persones i la seva plena integració per a evitar processos de segregació per motius socioeconòmics o culturals.