El projecte d’Acollida del Gra de Blat ONG té com a objectiu afavorir la inserció social i laboral de persones nouvingudes, així com treballar la interculturalitat i sensibilitzar la societat sobre les situacions de vulnerabilitat d’aquestes persones.

El projecte d’Acollida està dirigit a persones i famílies migrants, reagrupades o refugiades que viuen al districte de Sants-Montjuïc o que hi tenen un vincle molt estret amb algun dels barris del districte.

El projecte d’Acollida està separat en dos apartats diferenciats per tal de fomentar l’acolliment i l’acompanyament:

1. Promoure la inserció social i laboral a través de l’atenció individualitzada de la persona immigrada pel que fa a l’accès a la informació bàsica i als recursos per exercir els seus drets i deures personals de ciutadania.

2. Facilitar l’accés, coneixement i pràctica del català i del castellà a la persona immigrada a través de grups de conversa.

En aquest sentit, el Gra de Blat ONG organitza els grups de conversa amb la col·laboració de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) a través del projecte Xerrem, destinat a persones nouvingudes que volen aprendre o millorar el català.

Segons informa la CAL, el Xerrem és “…una activitat associativa, de treball en xarxa entre entitats i persones que posa en relleu conceptes com la cohesió social i l’acolliment, i que aplica una metodologia pedagògica d’ensenyament de la llengua centrat en l’oralitat”. Podeu obtenir tota la informació sobre aquest projecte directament a la pàgina web de la CAL, fent click aquí.